Công văn: 3069/PA-BTHCC: Phương án Tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Đường vào đoàn nghệ thuật ca múa nhạc và Đoàn chèo Vĩnh Phúc...

21/10/2021

File đính kèm