Quyết định: 3224/QĐ-UBND v/v thu hồi đất tại xã Định Trung để thực hiện công trình: Thoát nước và xử lý nước thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II thuộc chương trình phát triển các đô thị loại II (Các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn ngân

21/10/2021

File đính kèm