Quyết định: 3282/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

25/10/2021

File đính kèm