Quyết định: 3314/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác của UBND thành phố về phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

28/10/2021

File đính kèm