Quyết định: 3325/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất để thực hiện công trình: Các trạm bơm chuyển cấp 1, 2 thuộc dự án hợp phần 2 thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II, thuộc dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II...

29/10/2021

File đính kèm