Công văn:3461/CV-BCĐ V/v triển khai thực hiện cách ly tập trung 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày với đối tượng nguy cơ cao mắc COVID-19 theo Quyết định 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

25/11/2021

File đính kèm