Quyết định: 3984/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), hợp phần 5, tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên (đợ

21/12/2021

File đính kèm