Kế hoạch: 315/KH-UBND v/v Thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (từ ngạch Nhân viên lên ngạch Cán sự, từ ngạch Cán sự lên ngạch Chuyên viên, từ ngạch Kế toán viên trung cấp lên ngạch Kế toán viên, từ ngạch Văn thư viên trung cấp lên

22/12/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: