Kế hoạch: 235/KH-UBND v/v Thực hiện ngăn ngừa và giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, người xin ăn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021 -2025

23/12/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: