Quyết định: 4098/QĐ-UBND v/v thu hồi đất tại xã Thanh Trù để thực hiện dự án: Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, hạng mục nạo vét sông Phan đoạn từ cửa ra hồ Đầm Vạc đến cống Sáu vó 2 tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên (lần 3)

24/12/2021

File đính kèm