Công văn: 3796/UBND-KT V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố

23/12/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: