Kế hoạch: 06/KH-BCĐ v/v Triển khai tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022 (Thay thế kế hoạch số số 243/KH-BCĐ ngày 30/12/2021)

11/01/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: