Kế hoạch:12/KH-UBND v/v Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 26/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình mới năm 2022.

14/01/2022
Các tin đã đưa ngày: