Quyết định 207/QĐ-HĐ: Phê duyệt danh mục nội dung, danh mục tài liệu hướng dẫn ôn thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

27/01/2022

File đính kèm