Quyết định: 310/QĐ-UBND v/v thu hồi đất tại xã Định Trung để thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an thành phố Vĩnh Yên thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)

26/01/2022

File đính kèm