Quyết định: 343/QĐ-UBND v/v điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường song song đường sắt Hà Nội-Lào Cai (tuyến phía Nam)...

27/01/2022

File đính kèm