Kế hoạch: 36/KH-UBND v/v thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

28/01/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: