Kế hoạch: 109/KH-UBND v/v Tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thành phố Vĩnh Yên năm 2022

25/04/2022

File đính kèm