Tờ trình: 291/TTR-QLDT v/v xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo công tác tổ chức hoạt động trở lại tuyến phố đi bộ tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh

06/05/2022

File đính kèm