Quyết định: 1079/QĐ-UBND V/v thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn phường Khai Quang năm 2022

05/05/2022

File đính kèm