Công văn:1363/UBND-VH&TT V/v triển khai thử nghiệm tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp với quảng cáo thương mại của Viettel Vĩnh Phúc trên bảng điện tử tại đảo tròng ngã tư HC

04/05/2022

File đính kèm