Quyết định: 1187/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Vĩnh Yên...

11/05/2022

File đính kèm