Công văn:1543/UBND-VH&TTV/v báo cáo thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế Văn hóa, thể thao cơ sở và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn thành phố

20/05/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: