Công văn: 485/VPMO-ADB V/v phối hợp đánh giá sau cùng về khả năng phục hồi đô thị của UCCTRF/ Các đô thị xanh loại II tại thành phố Vĩnh Yên

31/05/2022

File đính kèm