Công văn:1610/UBND-QLĐT V/v tạm dừng hoạt động “Tuyến phố đi bộ” tại Khu vực Quảng trường Hồ Chí Min

27/05/2022

File đính kèm