Công văn:1608/UBND-LĐTBXH v/v V/v phối hợp tuyển chọn lao động trên địa bàn thành phố đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản

27/05/2022

File đính kèm