Kế hoạch:139/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Yên, giai đoạn 2021-2030

13/06/2022

File đính kèm