Kế hoạch: 140/KH-UBND V/v Kiểm tra, xử lý trật tự đô thị đảm bảo mỹ quan và an toàn trong mùa mưa bão năm 2022

13/06/2022

File đính kèm