Công văn:143/PCTT-VPTT V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; bảo đảm an toàn hạ du khi hồ Hòa Bình xả lũ.

14/06/2022

File đính kèm