Quyết định:1497/QĐ-UBND V/v Hủy bỏ một phần nội dung tại Điều 1 Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Thao trường huấn luyện tổng hợp thành phố Vĩnh Yên tại phường Liên Bảo..

14/06/2022

File đính kèm