Quyết định:142/KH-BCĐ V/v Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

13/06/2022

File đính kèm