Kế hoạch:143/KH-UBND V/v Tổ chức cưỡng chế Thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 896/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên

15/06/2022

File đính kèm