Công văn: 1794/UBND-VP V/v đẩy nhanh tiến độ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn thành phố

14/06/2022

File đính kèm