DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

01/08/2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 


Phạm Hoàng Anh

Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Bí thư thành ủy Vĩnh Yên

 

 Nguyễn Hoài Nam
 
Phó Bí thư TT Thành ủy
 

 Lương Văn Long
 
Phó Bí thư Thành ủy

Chủ tịch UBND Thành phố

 

Nguyễn Kim Định
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND 

 

Nguyễn Thái Châm
UV BTV Thành ủy,
Chủ tịch UBKT thành ủy

Đỗ Trung Hiếu
UV BTV Thành ủy,
  Trưởng Ban tổ chức Thành ủy

Đỗ Thị Ngọc Thanh
UV BTV Thành ủy, 

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy

 


 

 

Trần Ngọc Hải

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch

UBND thành phố

Nguyễn Thị Mai

Ủy viên BTV,

Bí thư Đảng bộ phường Đống ĐaTrần Hồng Trường

Ủy viên BTV,

Trưởng Công an thành phố

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm

Ủy viên BTV,

  Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải
Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND phường Hội Hợp

 

 

 

 

Lê Anh Tân
 
Thành ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 

 

 

 

 


 

 

  Nguyễn Phú Bình
Thành ủy viên, Chánh văn phòng
Thành ủy
 


Nguyễn T.Thúy Bình
Thành ủy viên, Chủ tịch
Hội LHPN

 Ngô Giang Thanh
Thành ủy viên, Chủ tịch
LĐLĐ

 

Nguyễn Thái Sơn
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

phường Đồng Tâm

 

Đỗ Đình Hưng
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

xã Thanh Trù


Hoàng Việt Anh
Thành ủy viên, Phó Ban

Tổ chức thành ủy

Đoàn Thị Bạch Hằng
Thành ủy viên, Trưởng Ban 

Pháp Chế HĐND

Hoàng Đình Thuật
Thành ủy viên, Chánh Thanh Tra

 Hoàng Thị Hồng
Thành ủy viên, Trưởng phòng
TC-KH

 

Lê Học Hải
Thành ủy viên, Trưởng phòng
TNMT

 

Dương Thị Hải Liên
Thành ủy viên, Trưởng phòng
LĐTB&XH


Nguyễn Ngọc Khánh
Thành ủy viên, Trưởng phòng
Kinh Tế

 

Nguyễn Xuân Định
Thành ủy viên, Giám đốc
BQLDA&ĐTXD

 

Nguyễn Thị Kim Chung
Thành ủy viên, Trưởng
phòng GD&ĐT

 

 

Dương Đức Nam

Thành ủy viên, Trưởng
phòng QLĐT

 

 

 

Phùng Văn Vũ
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ
  phường Khai Quang

 

 

 

 

 

 

Hoàng Duy Hân
Thành ủy viên, Bí thư
Đảng bộ xã Định Trung

 

 

 

 

 


  

 


 


 


 

 

 

 

  

 

 


 

 


 

 

 

 

Trần Đình Tuyên
Thành ủy viên,Bí thư
Đảng bộ phường Liên Bảo

 

 


 

 

   
     

 

Các tin đã đưa ngày: