DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

07/07/2021

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

 

         Nguyễn Ngọc Bình

          Bí thư thành ủy Vĩnh Yên

 


 

Nguyễn Việt Phương
  
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư,

Chủ tịch UBND thành phố


 

 

Nguyễn Hoài Nam
 
Phó Bí thư TT Thành ủy

 

 

 

Trần Ngọc Hải
Ủy viên BTV, Chủ tịch HĐND thành phố


 Nguyễn Thái Châm

Ủy viên BTV thành ủy, 

Chủ nhiệm UBKT thành ủy

 

 

Đỗ Trung Hiếu
Uỷ viên BTV Thành ủy,
  Trưởng Ban tổ chức Thành ủy

 

 

Nguyễn Thị Mai

Ủy viên BTV,

Trưởng Ban Dân vận thành ủy

Chủ tịch UB MTTQ thành phố

 

 

 

 

Đỗ Thị Ngọc Thanh
Uỷ viên BTV Thành ủy,

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố

 

 

 

Nguyễn Kim Định
Uỷ viên BTV Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố

 

 

 

Lê Anh Tân
 
Ủy viên BTV Thành ủy,
Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm

Ủy viên BTV,

  Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố

 

 

Trần Hồng Trường

Ủy viên BTV,

Trưởng Công an thành phố 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải
Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND phường Hội Hợp

 

  

 Đào Văn Quyết
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 

 

 

Nguyễn Đăng Tạo
Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy

 

 

 

 

Dương Đức Nam
Thành ủy viên, Chánh Văn phòng

HĐND-UBND thành phố

 

  

 

 

 

Nguyễn Phú Bình
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

phường Đồng Tâm

 

 

 

Hoàng Thị Hồng
Thành ủy viên, Trưởng phòng
TC-KH

 

 

 

 

 


Nguyễn Thị Kim Chung
Thành ủy viên, Trưởng phòng
GD-ĐT

 

 

 

 

 

 


 

Lê Học Hải
Thành ủy viên, Trưởng phòng
Tư Pháp

 

 

Dương Thị Hải Liên
Thành ủy viên, Trưởng phòng
LĐTB&XH


 

Hoàng Đình Thuật
Thành ủy viên, Chánh Thanh Tra


 

Nguyễn Ngọc Khánh
Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế

 

 

Đoàn Thị Bạch Hằng
Thành ủy viên, P.Chủ nhiệm

UBKT thành ủy

 

Hoàng Việt Anh
Thành ủy viên, P.Trưởng Ban

Tổ chức thành ủy


 

Ngô Giang Thanh
Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ
thành phố

Nguyễn Thị Thúy Bình
Thành ủy viên, Chủ tịch Hội

LHPN thành phố

Phùng Văn Vũ
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

phường Khai Quang

 

Hoàng Duy Hân
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

xã Định Trung

Trần Đình Tuyên
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

phường Đống Đa

Đỗ Đình Hưng
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

xã Thanh Trù

  

Nguyễn Thái Sơn
Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban

Dân vận thành ủy

Lê Thị Bích Hòa
Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban

Tuyên giáo Thành ủy

Nguyễn Xuân Huy
Thành ủy viên, Trưởng phòng 

VH-TT thành phố

  

  

Nguyễn Việt Hùng
Thành ủy viên, Trưởng phòng

Nội vụ thành phố

 

Kim Thịnh
Thành ủy viên, Bí thư Đảng Bộ

phường Liên Bảo

 

Phạm Thị Mai Phương
Thành ủy viên, Phó giám đốc

Trung tâm Chính trị thành phố

 

 

 

Nguyễn Quốc Đoàn
Thành ủy viên, Viện trưởng

VKSND thành phố

 

 

 Đặng Xuân Vinh
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

phường Tích Sơn

 


 

Bùi Tất Thắng
Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ

phường Ngô Quyền

 

  


 

 

  


 

 


  

 


 

 


 

 

   
     

 

Các tin đã đưa ngày: