Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy

28/02/2020

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VĨNH YÊN NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

 

Phạm Hoàng Anh
  Ủy viên BTV Tỉnh
ủy,
  Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

 

 

 


 

Nguyễn Hoài Nam
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy


    


Lương Văn Long
  
Phó Bí thư Thành ủy,
  Chủ tịch UBND Thành phố

 

 

   

 

 

Nguyễn Kim Định

Uỷ viên BTV,

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố,

 

Nguyễn Thái Châm
 
Ủy viên BTV,

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy


 

 Nguyễn Tiến Thịnh
Uỷ viên BTV,
 Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Dân vận

 


Đỗ Trung Hiếu
 
Ủy viên BTV,

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy

 

Đỗ Thị Ngọc Thanh
Uỷ viên BTV, 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

 

Nguyễn Thị Mai
Uỷ viên BTV,

Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa

 

   

 
Trần Hồng Trường
Ủy viên BTV,

Trưởng Công an thành phố

 
Nguyễn Văn Tâm
Ủy viên BTV,

Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố


 

 

Các tin đã đưa ngày: