Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy

01/10/2017

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VĨNH YÊN NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

 

Phạm Hoàng Anh
  Ủy viên BTV Tỉnh
ủy,
  Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

 

 

 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
    


Nguyễn Minh Sơn
  
Phó Bí thư Thành ủy,
  Chủ tịch UBND Thành phố

    

 

 

Nguyễn Kim Định

Uỷ viên BTV,

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố,

 

Lê Đức Dũng

Uỷ viên BTV,

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 

Nguyễn Thái Châm
 
Ủy viên BTV,


Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

 


Đỗ Trung Hiếu
 
Ủy viên BTV,

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy

 

Đỗ Thị Ngọc Thanh
Uỷ viên BTV, 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

 

Nguyễn Thị Mai
Uỷ viên BTV,

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

 

  

 
Nguyễn Tiến Thịnh
Uỷ viên BTV,
 Chủ tịch UBMTTQ


Uỷ viên BTV, 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS

Trương Bá Khánh
Uỷ viên BTV,

Trưởng Công an Thành phố

 

 

Các tin đã đưa ngày: