Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy

07/07/2021

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VĨNH YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Nguyễn Ngọc BÌnh
  Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

 

 
 


 

Nguyễn Hoài Nam
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy


    


Lương Văn Long
  Tỉnh ủy viên,
Phó Bí thư,
  Chủ tịch UBND Thành phố

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hải

Uỷ viên BTV,

  Chủ tịch HĐND Thành phố,

 

Nguyễn Kim Định

Uỷ viên BTV,

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

 

 

 Nguyễn Thái Châm
Uỷ viên BTV,
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy 

 


Đỗ Trung Hiếu
 
Ủy viên BTV,

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy

 

Đỗ Thị Ngọc Thanh
Uỷ viên BTV, 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố

 

Nguyễn Thị Mai
Uỷ viên BTV,

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Chủ tịch UB MTTQ thành phố

 

   

 

 

 

Trần Hồng Trường
Ủy viên BTV,

Trưởng Công an thành phố

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Tâm
Ủy viên BTV,

Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải
Uỷ viên BTV,

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

phường Hội Hợp

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: