Quyết định 233/QĐ-UBND: V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị tại khu vực 1 TP Vĩnh Yên (TDP Lạc Ý, phường Đồng Tâm)

10/01/2018

File đính kèm