Quyết định 288/QĐ-UBND: V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị tại khu vực 3 TP Vĩnh Yên (TDP Mậu Lâm, Mậu Thông, Đôn Hậu...)

08/01/2018

File đính kèm