Quyết định 572/QĐ-UBND: V/v phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai tại huyện Bình Xuyên, Tam Dương...

08/01/2018

File đính kèm