Quyết định 4805/QĐ-UBND: V/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 2 tại TP Vĩnh Yên (TDP Lai Sơn, Bắc Sơn)...

08/01/2018

File đính kèm