Quyết định 100/QĐ-UBND: V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị tại khu vực 4 TP Vĩnh Yên (TDP Vĩnh Thịnh, Thanh Giã...)

08/01/2018

File đính kèm