Quyết định 2374/QĐ-UBND: V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị tại khu vực 5 TP Vĩnh Yên (Khu vực phường Liên Bảo)

08/01/2018

File đính kèm