Quyết định 4152/QĐ-UBND: V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết QHCTXD tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị tại khu vực 6 TP Vĩnh Yên ...

08/01/2018

File đính kèm