Quyết định 1105/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất bổ sung để thực hiện giải phóng mặt bằng lô đất DVCV5 thuộc đồ án QHCT 1/500 cải tạo chính trang và phát triển đô thị khu vực số 5 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 3)

16/05/2019

File đính kèm