Thông báo số 41/TB-TTCNTTTT: Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TLTL-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016

27/06/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào