Thông báo số 11/TB-VPTT ngày 1/8/2017 của BCH-PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc V/v: Thông báo về mưa dông trên diện rộng (hồi 13h ngày 01/8/2017)

03/08/2017

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào