Thông báo 1251/TB-BCH: V/v thông báo và chủ động ứng phó với thời tiết mưa lớn, ngập úng

15/08/2017

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào