Thông báo 07/TB-KLGS: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 5/8/2016 của HĐND thành phố Vĩnh Yên về phát triển Dịch vụ thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020

20/07/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào