Thông báo 174/TB-UBND: V/v điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trường Quân sự phường Đống Đa năm 2017

16/10/2017

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào