Thông báo 188/TB-HĐTD: Thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Đống Đa năm 2017

03/11/2017

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào