Thông báo 09/TB-TNMT: V/v lực chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 3 ô đất thuộc khu dân cư tự xây thuộc khối cơ quan Tỉnh ủy, phường Đồng Tâm; 05 ô đất thuộc khu đất ở cho nhân dân và CBCNV Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc tại phường Đồng Tâm và 3 ô đất khu dân cư .

08/11/2017

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào